אגרת צפי היטל השבחה

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

198.00

לתשומת לבך:
להמשך הטיפול יש לפנות במייל ל [email protected] ולצרף את אישור התשלום.
לאחר שקראתי והבנתי את הסעיפים לעיל אני מבקש להזמין דף מידע תכנוני.

בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום, אותו יש לשמור לצורך מעקב.

היטל השבחה

מידע נוסף