דף מידע תכנוני

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

208.00

הזמנת דף מידע תכנוני ולבצע תשלום אגרת המידע לטיפול בהפקתו.
דף מידע תכנוני מהווה אסמכתא כתובה מהוועדה על התכניות החלות בקרקע (תכניות מאושרות ותכניות בהליכי אישור והכנה), אך אינו יכול לשמש לצורך הגשת בקשה להיתר.
בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום, אותו יש לשמור לצורך מעקב.

דף מידע תכנוני

מידע נוסף

לתשומת לבך: להמשך הטיפול יש לפנות במייל ל [email protected] ולצרף את אישור התשלום. לאחר שקראתי והבנתי את הסעיפים לעיל אני מבקש להזמין דף מידע תכנוני.