תיק מידע

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

208.00

הזמנת תיק מידע (אגרת מידע מקוון) וביצוע תשלום אגרת המידע הכרחי לטיפול בהפקתו.
תיק מידע מהווה אסמכתא כתובה מהוועדה על התכניות החלות בקרקע (תכניות מאושרות ותכניות בהליכי אישור והכנה), אך אינו יכול לשמש לצורך הגשת בקשה להיתר.
בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום, אותו יש לשמור לצורך מעקב.

לתשומת לבך, להמשך הטיפול יש לפנות במייל ל [email protected] ולצרף את אישור התשלום.
לאחר שקראתי והבנתי את הסעיפים לעיל אני מבקש להזמין דף מידע תכנוני.

תק מידע

מידע נוסף